# خداوند

نسیم کوی جانان است قرآن

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن                   شمیم عطر رحمان است قرآن بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت                  چو خـــورشید فروزان است قرآن به گلزارش ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید