معجزه عدد 19 در قرآن


10 آیه اول سوره مزمل سوره 73 قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که 57  کلمه دارد یعنی57 = 19 * 3 
حرف ”ق“ در سوره ق (سوره 50) و در سوره شوری (سوره 42)
      که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده 57 بار تکرار شده است یعنی 19 * 3
در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود 200 رابطه است.
حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره 68) 133 بار آمده است یعنی 133 = 19 * 7
حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره 36) 285 بار آمده است یعنی:  285 = 19 * 15
حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره 7) 97 بار و در سوره مریم (سوره  19) 26 بار
       و در سوره ”ص“ (سوره 38) 29 بار آمده که جمع آن در سه سوره (152 = 97+ 26 + 29) می باشد
       یعنی:  152 = 19 * 8
در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حم "ح" و "م" شروع میشود.
این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.
 
اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد 2147 میشود که مساوی است با 19 * 113
و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید
درست همان عدد 113 بدست میاید.
منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64 ، (6)‌ و (4) میباشد.
در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب
در سوره مؤمن یا غافر (سوره 40) ،  64 و 380،
در سوره فصلت (سوره 41)،  48 و 276،
در سوره شوری (سوره 42) ،  53 و 300
در سوره زخرف (سوره 43) ،  44 و 324
در سوره دخان (سوره 44) ،  16 و 150
در سوره جاثیه (سوره 45) ، 31 و 200
در سوره احقاف (سوره 46)  36 و 225     میباشد.
64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147       
 = 19 * 113       
            حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:
6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113       
           می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است.
 
حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) بکنیم باز
           می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.
 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 * 59      
6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59      
 
حال اگر 4 سوره بعد یعنی سوره‌های 43 و 44 و 45 و 46  را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می ‌آید.
44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 * 54       
4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54       
 
حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع کنیم  1045 میشود
      که اگر آنرا تقسیم به 19 کنیم عدد 55 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.
48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 * 55       
4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55       
 
حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 41 را با هم جمع کنیم عدد 1102 بدست میاید
     که خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.
16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 * 58        
1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58      
حالا شما سعی کنید با کامپیوتر 14 رقم دیگر پیدا کنید که چنین خاصیتی داشته باشند.
منبع: کتاب    Beyond probability نوشته آقای عبدالله اریک  
 
 
 

/ 1 نظر / 228 بازدید
حقدوست

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل] دوست ارجمند سلام وبلاگ جالبی دارید. امیدوارم در ادامه راه موفق باشید. شما بزرگوار برای مطالعه مطالب زیر دعوت شده‌‌اید: *********** [گل] گفتار اندیشمندان اهل سنت در تأیید توسّل و تبرّک(بخش اول) *********** [گل] احادیث بسیار زیبای این هفته؛ [گل] ## راهکارهای جلب محبت شوهر توسط همسر ## سه ذکر راهگشا در مواجهه با سه مشکل ## لزوم چهار ویژگی برای مؤمن بودن *********** [گل] فارسی کردن اعداد در فایرفاکس [گل] *********** [گل] توصیه می‌‌‌کنم از باقی صفحات وبلاگ هم بازدید کنید. منتظر حضور و نظرات ارزشمند شما گرامی هستم www.bia2mofid.persianblog.ir [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]