صد و ده (110) به حساب حروف ابجد مطابق نام علی (ع) است

حروف ابجد عبارتند از:اَبًجُدً ـ هُوُّزْ ـ حْطّی ـ کَلَمُنً ـ سُعًفَص ـ قَرُشَت ـ ثَخِّذْ ـ ضَظِغْ
حساب ابجد عبارت از
الف = 1، ب = 2، ج = 3، د = 4، هـ = 5، و = 6، ز = 7، ح = 8، ط = 9، ی = 10، ک = 20، ل = 30، م = 40، ن = 50، س = 60، ع = 70، ف = 80، ص = 90، ق = 100، ر = 200، ش = 300، ت = 400، ث - 500، خ = 600، ذ - 700، ض = 800، ظ = 900، غ = 1000
بنابراین نام علی مساوی با 110 است زیرا "ع" مساوی با 70 و "ل" مساوی با 30 و "ی" مساوی با 10 و جمع آن 110 است.
در زمان های سابق در بعضی از جاها که شیعیان درحال تقیه بودند و نمی توانستند به طور علنی نام حضرت علی (ع) را ببرند به نمک قسم یاد می کردند و منظورشان علی (ع) بود زیرا نمک به حساب ابجد مساوی با 110 است: { (ن = 50) + ( م = 40) + (ک = 20) }= 110

نکته قابل توجه:

شهادت حروف ابجد به ولایت حضرت علی (ع)

عدد ۹۲ در حروف ابجد اسم حضرت محمد (صل الله علیه و آله و سلم) هست و عدد ۱۸ هم روز ۱۸ ذی الحجه روز به ولایت رسیدن مولا امام علی بن ابیطالب (علیه السلام)

حالا ۹۲ + ۱۸ کنین با هم جمع کنین میشه عدد ۱۱۰

 یعنی اسم حضرت علی (علیه السلام)

حروف ابجد هم به ولایت مولا علی علیه السلام شهادت میده وای به حال گمراهان ……

منبع: www.yaalii-110.blogfa.com

/ 1 نظر / 534 بازدید