روزی‌ که‌ شود إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرَتْ ...

 

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ روزی‌ که‌ شود إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرَتْ  █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁  ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ و آنگه‌ که‌ شود إِذَا النُّجُومُ انـکَدَرَتْ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁ ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ من‌ دامـن‌ تو بگــیرم‌ اندر سُـــئلَتْ  █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁                  ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ گویم‌: صنما! بِـــأَیِّ ذَنـــبٍ قُتِلَـــتْ؟ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁    

 

▀▄▀▄▀▄ عشـــــــق‌ تو مرا ألَــــــسْتُ مِنْــــــکُمْ بِبَعید ▄▀▄▀▄▀ ▀▄▀▄▀▄ هجر تو مـــرا إنَّ عَـــــــــذابی‌ لَشَــــــــــدید ▄▀▄▀▄▀ ▀▄▀▄▀▄ بر کنج‌ لبـت‌ نوشته‌ یُحْــــــیی‌ وَ یُمـــــیت ▄▀▄▀▄▀ ▀▄▀▄▀▄   ‌ مَنْ مــــــاتَ مِنَ الْعِــشْقِ فَقَدْ ماتَ شَهید ▄▀▄▀▄▀  

  

/ 0 نظر / 27 بازدید