♥•٠·آیا می دانید♥•٠·


آیا می دانید♥•٠·بعد از فوت شخص رشد موها تا چندین ماه متوقف نمیشود!

آیا می دانید♥•٠·بعد از فوت تنها قسمت چپ مغز تا هفت دقیقه زنده می ماند و تمام گذشته خود را بصورت یک خواب مرور میکند!


آیا میدانید ♥•٠· پس از مرگ تنها عضوی که تا ۳ روز زنده است گوش هست به همین علت هنگام مرگ تلقیین خوانده میشود؟


/ 0 نظر / 26 بازدید