زنبورعسل در قرآن

زنبور از مسیری پیروی کند که برای وی مـشـخـص شـده. و اگر «ذللاً» حـال بـرای سُـبُـل باشـد، در آنصورت جمله به این معنی می شود که: مـسـیـر بـازگـشـت زنـبـور آسان و بی زحمت شـده است. و هـر دو حالـت آن درست است).

نکات آیه: 1 -  مسیر بازگشت زنبور عسل رُند و بی درد سر است. 2 -  از شکم زنبور عسل نوشیدنی در می آید. 3 -  عسل شفا بخش است.

1 - مسـیـر بازگشت زنبور عسل رند و بی درد سر است:

زنبور عسل با اشعه ماورای بنفش می بیند. وقتی مسیری را می رود مـغـز آن زاویه هـای نـور خورشید را ضبط می کند. در بازگشت بر اساس همان اطلاعات برمی گردد. وقتی هوا ابری باشد نیز خورشید را با تحلیل نور می تواند از پشت ابرهـا ببیند. جهات مغناطیسی شمال و جنوب نیز بکار می گیرد. و کندوی خود را هم از بوی آن می شناسد.

بدین ترتیب زنبور عسل در ردیابی و مسـیـرشناسی هـیـچ مشکلی ندارد. و همانطور که آیه گفته: زنبور پس از اینکه ثمر پیدا می کند و می خورد، در بازگشت از مـسـیـری کـه برای وی تعیین شده پیروی می کند، و یا مسیر بازگشت وی آسـان و بی دردسر است، (بـسـته به ایـنکـه جـمـلـه آن را چطوری تجزیه و تحلـیـل کـنیم).

2 - از شکم زنبور عسل نوشیدنی در می آید:

عسلی که زنبور در شکم خود درست می کند و در خـانه های کندو می ریزد 80 درصد آن آب است. یعـنی هـمـانـطـور که قرآن می گوید: «آنچه از شکم آن در می آید در واقع نوشیدنی» است. بـعـد کارکـنان کـنـدو روی آن کار می کنند تا درصـد آب آن به 18 درصد می رسد و عسل سفـت می شود و هـمـیـنـطـور از آن نان درست می کنند.

3 - عسل شفا بخش است:

چیزیکه فعلاً (تا کنون) انسان از خواص طبی عسل می داند موارد زیر است:

-  درصورت مالیدن عسلِ صاف به زخم، میکروبها را می کشد ومانع ازدیاد آنهـا می شود وزخم زودتر بهبودی پیدا می کند.

 -  برای دستگاه هاضمه شـفـابخش است.

 - دردهای روماتیزم را تخـفـیـف می دهد. 

 - به کودکان کمک می کند که کـلسیم خود را حـفـظ کنـند تا استخوان و دندانهای آنها رشد کند. (توصیه شده به کودکان زیر یک سال عسل داده نشود).

 -  شفائی طولانی مدت برای برخی بیماریهای مزمن دارد.

 - برای التهاب حلق خوب است.

 - برای مفاصل مفید تشخیص داده شده است.

منبع: معجزه قرآن

/ 0 نظر / 28 بازدید