پیامهای متفاوت آب (شهادت آب)

 

آب، پیام مهمی برای ما دارد. آب به ما می گوید که نگاه عمیق تری به خودمان بیندازیم. زمانی که با آیینه آب به تماشای خود می نشینیم، این پیام به طور شگفت آوری خود را شفاف و درخشان می کند. می دانیم که زندگی بشر مستقیما به کیفیت آبی که در اطراف ما یا درون بدن ماست، روی آورده است. تصاویر و اطلاعات ارائه شده در این مقاله، بازتابی از فعالیت «ماسار و ایموتو»، محقق خلاق و رویاپرداز ژاپنی است. «ایموتو» کتابی با نام «پیغام آب» منتشر کرده که برگرفته از یافته های تحقیقات جهانی وی است. اگر شما نسبت به تأثیرپذیری افکارتان از وقایع درون یا پیرامونتان شک و تردید دارید، اطلاعات و عکس هایی که در اینجا آورده شده را ببیند. این تصاویر مستقیما براساس نتایج به دست آمده در کتاب انتشار یافته «ایموتو» است، مطمئنا در فکر و ذهن شما دگرگونی پدید می آورد و عقاید شما را عمیقاً تغییر خواهد داد.

بنابر آنچه در کتاب «ایموتو» آمده است، ما به مدارک حقیقی دست یافته ایم که نشان می دهد، انرژی ارتعاشی بشر، افکار نظرات و موسیقی بر ساختار مولکولی آب اثر می گذارد.

آب، ماده ای بسیار سازگار است، به گونه ای شکل فیزیکی آب به آسانی با محیطی که در آن هست، انطباق پیدا می کند و نه تنها از نظر فیزیکی تغییر NAMASTE350 معجزه آب (شهادت آب)می کند، بلکه شکل مولکولی آن نیز تغییر می یابد. انرژی یا ارتعاشات محیط، شکل مولکولی آب را تغییر می دهد. از این جنبه، نه تنها آب توانایی آن را دارد که از حیث دیداری، محیط خود را منعکس کند، بلکه از حیث مولکولی هم در انعکاس محیط اطراف خود عمل می کند.

«ایموتو»، تغییرات مولکولی آب را به وسیله تکنیک های عکسبرداری و مشاهده میکروسکوپی به صورت سند ومدرک درآورده است. به این صورت که وی قطراتی از آب را به صورت یخ درآورده و سپس آنها را در یک فضای تاریک میکروسکوپی مورد آزمایش که از قابلیت های عکاسی برخوردار بوده، قرار داده است. تحقیقات وی، آشکارا تغییر شکل ساختار مولکول آب را به نمایش گذاشته است و اثر محیط بر ساختار آب را نشان می دهد.

برف، بیش از چندین میلیون سال است که بر زمین فرود می آید و همان گونه که می دانیم، هر دانه برف، دارای شکل و ساختار خاص و منحصر به فرد است. با تبدیل یخ به آب و عکسبرداری از ساختار آن، شما به اطلاعات باورنکردنی از آب دست پیدا می کنید.

«ایموتو» به تفاوت های جالب توجهی در ساختار کریستالی آب دست یافته است که از منابع گوناگون و شرایط مختلف در روی کره زمین تهیه شده اند. آبی که از نخستین محل خود از کوه جاری می شود و چشمه هایی که جاری هستند، طرح های هندسی بسیار زیبایی از ا لگوهای کریستالی شده خود ارائه می دهند. آب آلوده و سمی که از نواحی پرجمعیت و صنعتی به دست آمده است و آب راکد کوله های آب و سدهای ذخیره، به صراحت ساختارهای کریستالی تغییر یافته و برحس اتفاق شکل گرفته آب را نشان می دهد.

آب به صورتی زنده و تأثیر پذیر به هر یک از احساسات و اندیشه هایمان پاسخ می دهد. کاملا روشن است که آب به آسانی، ارتعاشات و انرژی محیطش را به خود می گیرد و جذب می کند؛ خواه آلوده، سمی یا راکد و کهنه باشد. کار غیرعادی «ایموتو»، نمایشی پرهیبت است و ابزاری قدرتمند که می تواند، درک ما را از خودمان و جهانی که در آن زندگی می کنیم، برای همیشه تغییر دهد. هم اکنون مدرک قوی و محکمی داریم که می توانیم به طور مثبت، خود و سیاره خود را با انتخاب افکاری که برای اندیشیدن برمی گزینیم و راه هایی که این افکار را به فعلیت می رساند درمان نموده تغییر شکل دهیم.

منبع:  روزنامه کیهان

 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1262183 

/ 0 نظر / 25 بازدید